į pradžią turinys susisiekite  
TEIKIAMOS PASLAUGOS » Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas
  • Aplinkosauginių ataskaitų ir deklaracijų parengimas ir pateikimas
  • Aplinkosauginių duomenų apskaitų ir programų, planų parengimas ir pateikimas
  • Aplinkos monitoringo paslaugos
  • Aplinkosauginės normatyvinės ir techninės dokumentacijos bazės priežiūra ir atnaujinimas
  • Ūkinės veiklos aplinkosauginės būklės ir veiklos vertinimas
  • Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų parengimas
  • Paraiškos TIPK ir taršos leidimams gauti, atnaujinti, koreguoti rengimas. Įmonės parengtos paraiškos TIPK ir taršos leidimams gauti peržiūra ir taisymas. Kitos konsultacijos TIPK klausimais
  • Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų (informacijos atrankai, PAV programos ir ataskaitos) rengimas. PAV proceso koordinavimas. Darbas su visuomene PAV procese. Konsultavimas PAV klausimais
  • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentų rengimas. SPAV proceso koordinavimas. Darbas su SPAV procese dalyvaujančiomis suinteresuotomis šalimis
  • Konsultacijos aplinkos apsaugos klausimais

 

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:

 

Aplinkosaugos ir aplinkos tyrimų skyriaus viršininkė Inga Rumskaitė

Tel.: +370 698 87382

El. paštas: i.rumskaite@litrail.lt

 

Aplinkos tyrimų ir monitoringo sektoriaus vyriausioji specialistė

Aida Bogušytė

Tel.: +370 663 74049

El. paštas: a.bogusyte@litrail.lt